خرید ورمی کمپوست، خرید و فروش سبزآفرین. ویژگی: بهبود هوادهی خاک، غنی سازی خاک، با میکروارگانیسم ها (افزودن آنزیم هایی مانند فسفات و …


خرید ورمی کمپوست می تواند کیفیت خاک را بهبود بخشد، عملکرد گیاه را افزایش دهد و بیماری ها و آفات را سرکوب کند. شما می توانید ورمی کمپوست را برای استفاده در مزرعه یا باغ های خود تولید کنید، یا می‌توانید آن را در حجم های 2 لیتر، 4 لیتر، 16 لیتر، 50 لیتر، فله از فارم سفارش دهید.

خرید ورمی کمپوست

ورمی کمپوست انقلابی در صنعت کشاورزی و باغداری ایجاد کرد. در کشاورزی ارگانیک، بهترین نتایج را در بین سایر کودها نشان داده است. انواع سبزیجات میوه دار، زیرزمینی و برگ دار را می توان با استفاده از ورمی کمپوست به عنوان کود اولیه، چه در ظروف و چه در بسترهای بزرگ پرورش داد. 

خانه » خرید کود » خرید ورمی کمپوست

نمایش یک نتیجه