خرید خاک آماده کاشت سبزآفرین

خرید انواع خاک سانسوریا ، خاک کاکتوس ، خاک بنفشه آفریقایی ، خاک بنسای و درختچه ، خاک نشاء و تکثیر ، خاک گیاهان آپارتمانی و زینتی ، خاک گلدان ، خاک زراعی و …

خانه » خرید خاک

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

خاک گلدان

200000 ریال375000 ریال

خاک بنسای

162500 ریال450000 ریال

خاک زامیفولیا

125000 ریال625000 ریال

ورمیلیت

125000 ریال625000 ریال

پیت ماس

200000 ریال500000 ریال

کوکوپیت

200000 ریال3250000 ریال

کوکولیت

162500 ریال5000000 ریال

خاک قلمه

125000 ریال350000 ریال

خاک هلندی

162500 ریال2750000 ریال

خاک برگ

175000 ریال1875000 ریال

خاک باغچه

375000 ریال

پرلیت

125000 ریال2250000 ریال