خرید خاک آماده کاشت سبزآفرین

خرید انواع خاک سانسوریا ، خاک کاکتوس ، خاک بنفشه آفریقایی ، خاک بنسای و درختچه ، خاک نشاء و تکثیر ، خاک گیاهان آپارتمانی و زینتی ، خاک گلدان ، خاک زراعی و …

خانه » خرید خاک

نمایش دادن همه 9 نتیجه

کوکولیت

162500 ریال5000000 ریال

کوکوپیت

200000 ریال3250000 ریال

خاک هلندی

162500 ریال2750000 ریال

لیکاپون

125000 ریال2750000 ریال

خاک بنفشه آفریقایی

150000 ریال2500000 ریال

پرلیت

125000 ریال2250000 ریال

خاک گیاهان زینتی و آپارتمانی

125000 ریال2000000 ریال

خاک سانسوریا

125000 ریال2000000 ریال

خاک برگ

175000 ریال1875000 ریال